Våra tjänster

Din tanke, vår uppgift

Våra tjänster

Vi är din samarbetspartner inom EL, FIBER, SCHAKT ENTREPRENADER och TRANSPORT, våra kunder finns inom fibernät, elnät, industri, fastighet, bygg och anläggning.
Vi jobbar med Fiber-El-Service-Underhåll-Konsulting-Tekniska tjänster-Entreprenad-Projekt-Förnybar energi-Kommunikation-Material-Köp och Sälj-EBR-AMA-Sambyggnad och Samförläggning

FIBER entreprenad

Med gedigen kunskap projekterar, schaktar/plöjer, blåser, fibrerar, driftsätter och installerar vi fibernät både på landsbygd och stadsnät runt om i Sverige. Vi har även service och underhåll som en av våra tjänster Vi utför även styrda borrningar, jordraketer och tomtschakter, mäter in nätet och dokumenterar Vi OTDR mäter samt bistår med beredning och projektledning om så önskas.

Samförläggning EL-FIBER entreprenad

Inom EL så utför vi entreprenader och transporter åt de största bolagen i Sverige, vi schaktar, plöjer, kedjegräver, skarvar elkabel samt utför styrda borrningar och jordraketer. Vi är behjälpliga som projektledare eller montörer om behov finns. Vi utför detta i samarbete med Dalboreddens Åkeri AB samt Nordisk Schakt Infrastruktur AB Vi är delaktiga i stora som små projekt med sjökabelförläggning och ö jobb samt vindkraftsparker och har utrustning för att trycka kabel i slang och förlägga slang.

SCHAKT entreprenad

Inom SCHAKT samarbetar vi med våra partners Nordisk Schakt Infrastruktur AB och Dalboreddens Åkeri AB

TRANSPORT

Inom TRANSPORT löser vi våra kunders behov i de flesta branscher med hjälp av våra kranbilar, lastväxlare, växelflaksbilar och anläggningsbilar